“Pitagorina teorema” pronađena na glinenoj ploči 1.000 godina starijoj od Pitagore

Iako se popularna i poznata Pitagorina teorema veže za ime grčkog filozofa Pitagore, arheološka otkrića pokazuju da su stari Babilonjani 1.000 godina prije Pitagore bili upoznati sa ovom matematičkom teoremom i naravno oni je nisu tako nazivali.

Iako je Pitagora bio važna historijska osoba u razvoju matematike, nije prvi shvatio jednačinu koja se najviše povezuje s njim (a2 + b2 = c2).

U stvari, postoji drevna babilonska ploča (pod privlačnim imenom IM 67118) koja koristi Pitagorinu teoremu za rješavanje dužine dijagonale unutar pravougaonika. Ploča, koja se vjerovatno koristila za podučavanje datira iz 1770. godine prije Nove ere, stoljećima prije nego što je Pitagora rođen oko 570. godine prije Krista.

Druga ploča iz razdoblja oko 1800. – 1600. pr. Nove ere. ima kvadrat s označenim trouglovima unutra. Prevođenje oznaka s baze 60, sistem brojanja koji su koristili stari Babilonci, pokazalo je da su ti drevni matematičari bili svjesni Pitagorine teoreme kao i drugih naprednih matematičkih koncepata.

“Zaključak je neizbježan. Babilonci su poznavali odnos između dužne dijagonale kvadrata i njegove stranice: d=kvadratni korijen iz 2, ovo je vjerovatno prvi broj za koji se zna da je iracionalan. Međutim, to zauzvrat znači da su bili upoznati s Pitagorinim teoremom – ili, u najmanju ruku, s njegovim posebnim slučajem za dijagonalu kvadrata (d2 = a2 + a2 = 2a2) – više od hiljadu godina prije velikog mudraca po kojem je dobila ime”, piše matematičar Bruce Ratner u radu na tu temu.

Pa zašto je to pripisano Pitagori? Nikakav izvorni Pitagorin spis nije preživio. Ono što znamo o njemu prenijeli su drugi, posebice pitagorejci, članovi škole koju je on osnovao u današnjoj južnoj Italiji. Škola, nazvana Pitagorin polukrug bila je tajnovita, ali znanje koje je tamo naučeno ili otkriveno prenosilo se dalje i često se pripisivalo samom Pitagori.

“Jedan od razloga rijetkosti pitagorinih izvornih izvora bio je to što se pitagorejsko znanje prenosilo s jedne generacije na drugu usmenom predajom, jer je materijal za pisanje bio rijedak. Štaviše, iz poštovanja prema njihovom vođi, mnoga otkrića Pitagorejaca pripisana su samom Pitagori; tbi objasnilo izraz ‘Pitagorin teorem'”, objasnio je Ratner.Iako Pitagora nije došao s teorijom, njegova ju je škola svakako popularizirala i povezivala se s njim barem sljedećih nekoliko hiljada godina, piše IFLScience.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*